Facebook Pixel

ALERT. Aktualizacja wniosku BDO do 24 sierpnia 2023 r.  — ważne zmiany dla wprowadzających produkty w opakowaniach. 

Pragniemy Was poinformować o ważnej zmianie, która dotyczy nas wszystkich. Nowy porządek prawny, który wkrótce zacznie obowiązywać, może wydawać się skomplikowany i wymagający. Chcielibyśmy Wam przedstawić to, co się zmienia i jakie należy podjąć kroki w celu umożliwienia, jak najlepszego dostosowania się. 

Od 24 maja 2023 r. wprowadzono nowe obowiązki m.in. dla punktów handlowych oraz gastronomicznych udostępniających swoim klientom opakowania jednorazowego użytku z tworzyw sztucznych. Nowe obowiązki zostały wprowadzone ustawą z dnia 14 kwietnia 2023 r. o zmianie ustawy o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej oraz niektórych innych ustaw. Jeżeli prowadzisz punkt gastronomiczny lub handlowy, w którym udostępniasz klientom odpłatnie lub nieodpłatnie jednorazowe pojemniki na żywność lub kubki z tworzywa sztucznego, to musisz zarejestrować się lub uaktualnić swój wpis w BDO do 24 sierpnia 2023 roku. Wniosek należy złożyć przy użyciu rejestrowego formularza elektronicznego za pośrednictwem strony internetowej: www.bdo.mos.gov.pl. 

Pierwsze sprawozdanie (wyłącznie ewidencję, bez opłat) za 2023 rok za okres od 24 maja do 31 grudnia 2023 roku należy złożyć w terminie do 15 marca 2024 r. 

Co należy ewidencjonować od 24 maja 2024 r.: 

  1. kubki na napoje, w tym ich pokrywki i wieczka; 
  2. pojemniki na żywność z tworzyw sztucznych, w tym pojemniki takie jak pudełka, z pokrywką lub bez, stosowane w celu umieszczania w nich żywności, która jest:  
    1. przeznaczona do bezpośredniego spożycia, na miejscu lub na wynos,
    2. zazwyczaj spożywana bezpośrednio z pojemnika oraz
    3. gotowa do spożycia bez dalszej obróbki, takiej jak przyrządzanie, gotowanie czy podgrzewanie

– w tym pojemniki na żywność typu fast food lub na inne posiłki gotowe do bezpośredniego spożycia, z wyjątkiem pojemników na napoje, talerzy oraz paczek i owijek zawierających żywność. 

Rozumiemy, że nowe przepisy mogą wywoływać pewne uczucie niepokoju i niejasności. Wierzymy jednak, że dzięki wspólnemu wysiłkowi i zrozumieniu, jesteśmy w stanie stawić czoła tym wyzwaniom. 

Nasza firma przykłada ogromną wagę do zrozumienia tych zmian i dostarczenia Wam jasnych i rzetelnych informacji, choć nie jest to łatwe...