zasady przechowywania opakowań

W związku z przewidywanym wzrostem temperatur powietrza, chcielibyśmy zwrócić szczególną uwagę na warunki transportu i przechowywania opakowań z tworzyw sztucznych. Niezastosowanie się do zaleceń może prowadzić do deformacji pojemników, co wpłynie na jakość przechowywanej żywności. 

Zalecany zakres temperatur dla opakowań: 

  • Polistyren (PS): -5/+80°C 
  • Politereftalan etylenu (PET): -40/+60°C 
  • Orientowany polistyren (OPS): -25/+70°C 
  • Polipropylen (PP): -20/+120°C 
  • PLA: nadaje się do stosowania w temperaturach do 40°C 

 

Szczególna uwaga dla tworzywa PET 

Politereftalan etylenu (PET) jest jednym z najczęściej używanych materiałów w produkcji opakowań, zwłaszcza w przemyśle spożywczym. Jego popularność wynika z doskonałych właściwości barierowych i wytrzymałości mechanicznej. Niemniej jednak, jest on niezwykle wrażliwy na warunki przechowywania i transportu. 

Przechowywanie i transport. 

PET powinien być przechowywany i transportowany w temperaturach od -40°C do +60°C. Wyższe temperatury mogą prowadzić do deformacji pojemników, co z kolei może wpłynąć na szczelność i stabilność opakowania. 

Wrażliwość na ciepło. 

PET, przy ekspozycji na temperatury przekraczające 60°C, może ulec odkształceniu. Przegrzanie może powodować zmiany w strukturze molekularnej, co prowadzi do osłabienia materiału i ryzyka wycieku przechowywanych produktów. 

Wpływ na jakość żywności. 

Deformacja opakowania PET może wpłynąć na jego zdolność do ochrony żywności przed zanieczyszczeniami i utratą świeżości. Nieszczelne opakowania mogą prowadzić do utraty smaku, zapachu, a nawet wartości odżywczych produktów. 

Świadomość pracowników. 

Ważne jest, aby wszyscy pracownicy byli świadomi znaczenia odpowiednich warunków przechowywania i transportu opakowań PET. Należy unikać pozostawiania pojemników w miejscach narażonych na bezpośrednie działanie promieni słonecznych lub w pobliżu źródeł ciepła. 

Praktyczne wskazówki. 

Magazynowanie. Przechowuj opakowania PET w chłodnych, suchych miejscach, z dala od bezpośredniego światła słonecznego i źródeł ciepła. 

Transport. Upewnij się, że pojazdy używane do transportu opakowań PET są odpowiednio wentylowane i chronione przed przegrzewaniem. 

Monitorowanie. Regularnie monitoruj temperaturę w miejscach przechowywania i podczas transportu, aby zapewnić, że mieści się ona w zalecanym zakresie. 

Prosimy o przekazanie tych informacji pracownikom, aby mieli na uwadze odpowiednie warunki magazynowania, składowania i transportu opakowań.

Dbajmy wspólnie o jakość i bezpieczeństwo naszych produktów!