Unijna dyrektywa plastikowa

Najważniejsze pytania o "Unijną Dyrektywę Plastikową":

  • Dyrektywa plastikowa - co zostaje objęte zakazem dyrektywy plastikowej? 

  • Dyrektywa plastikowa - od kiedy zmiany w branży opakowań zostaną wprowadzone w życie? 

  • Co z Plastic Tax?

W kwestii uspokojenia napięcia spowodowanego wprowadzeniem dyrektywy plastikowej chcielibyśmy odpowiedzieć na najważniejsze pytanie:

Czy handel/gastronomia może wyprzedawać (udostępniać) jednorazowe produkty plastikowe objęte zakazem po 3 lipca 2021 r.?

Odpowiedź brzmi - TAK. Tylko i wyłącznie producenci i importerzy nie będą mogli wprowadzać do obrotu zakazanych produktów w dyrektywie plastikowej (SUP).

Hurtownie, jak i handel detaliczny, dopóki są w posiadaniu produktów plastikowych mogą wyprzedawać produkty SUP objęte w części B (sztućce, talerze, słomki, mieszadełka) do wyczerpania zapasów. 

“W rozumieniu unijnego prawodawstwa harmonizacyjnego produkt zostaje wprowadzony do obrotu w chwili jego pierwszego udostępnienia na rynku unijnym. Działanie to jest zarezerwowane dla producenta lub importera, tj. producent lub importer to jedyne podmioty gospodarcze, które wprowadzają produkty do obrotu. Kiedy producent lub importer po raz pierwszy dostarcza produkt do dystrybutora lub użytkownika, takie działanie jest zawsze nazywane w kontekście prawnym „wprowadzeniem do obrotu”. Wszelkie późniejsze operacje, np. pomiędzy dystrybutorami lub między dystrybutorem a użytkownikiem, są określane jako udostępnianie”. (źródło Dziennik Urzędowy C272 Unii Europejskiej z 26.07.2016r.).

Zakazem wprowadzenia do obrotu od 3 lipca 2021 roku będzie objęta grupa produktów z branży gastronomicznej z tworzyw sztucznych, m.in.: PET, PS, OPS, PP:
  • sztućce (widelce, noże, łyżki, łyżeczki, pałeczki) 
  • talerze,
  • słomki,
  • mieszadełka do napojów,
  • pojemniki i kubki ze styropianu.

W rozumieniu dyrektywy plastikowej są to pojemniki na żywność (i sztućce), która jest  przeznaczona do bezpośredniego spożycia, na miejscu lub na wynos, pojemniki na żywność typu fast-food. 

Nasza hurtownia opakowań jednorazowych posiada w swojej ofercie ekologiczne opakowania jednorazowe, które stanowią alternatywę dla wyżej wymienionych pojemników i sztućców plastikowych. 

W uzasadnieniu do dyrektywy plastikowej wskazano, że  “ilość odpadów morskich z tworzyw sztucznych w oceanach i morzach rośnie, co ma szkodliwy wpływ na ekosystemy, różnorodność biologiczną i potencjalnie na zdrowie ludzi oraz wzbudza powszechne zaniepokojenie”. Rozwiązania w dyrektywie SUP skupiają się na wyeliminowaniu dziesięciu najczęściej występujących produktach jednorazowego użytku z tworzyw sztucznych, które stanowią ok. 70 procent odpadów morskich.

Jednocześnie dochodzi do utraty materiału, który staje się odpadem, mimo że mógłby zostać ponownie wprowadzony do obrotu gospodarki.

Przejście na gospodarkę o obiegu zamkniętym GOZ, gdzie wytwarzanie odpadów ograniczone jest do minimum, stanowi istotny wkład zmierzający do stworzenia zrównoważonej, niskoemisyjnej i zasobooszczędnej gospodarki. Sposób, w jaki zbieramy odpady może prowadzić do wysokich wskaźników recyklingu lub może skutkować niewydajnym systemem, w którym większość nadających się do recyklingu odpadów trafia na składowiska lub do spalarni, co może mieć szkodliwe skutki dla środowiska. Więcej na temat Gospodarka w obiegu zamkniętym.

PLASTIC TAX

Dlatego Unia Europejska chce wprowadzić podatek od plastikowych opakowań, tzw. Plastic Tax, które nie są poddawane recyklingowi. Z najnowszych informacji, powołując się na Polską Agencję Prasową, wynika że “800 euro za każdą tonę wytworzonych i nie poddanych recyklingowi opakowań z tworzyw sztucznych od 2021 r. trafi do unijnej kasy, a Rada Unii Europejskiej tzw. podatek od plastiku przeznaczy na walkę ze skutkami pandemii COVID-19”

Wiceminister finansów Piotr Patkowski wskazuje, że opłata za Plastix Tax nie zostanie nałożona na producentów i konsumentów, a zostanie pokryta z budżetu państwa. 

Niestety opóźnienia we wdrażaniu prawa unijnego do prawa krajowego powodują niejasności co do tego, jakie przepisy mają zastosowanie. Nie dzieje się tak tylko w Polsce.

Będziemy na bieżąco przekazywać Wam istotne wiadomości i informację na temat wprowadzania zmian związanych z dyrektywą plastikową. 

Co to jest dyrektywa Unii Europejskiej?

Dyrektywa jest aktem prawnym wyznaczającym cel, który muszą osiągnąć wszystkie państwa Unii Europejskiej. Sposób jego osiągnięcia określają jednak poszczególne kraje za pośrednictwem swoich własnych aktów prawnych.