Zrównoważony rozwój - myślimy już o jutrze

Jesteśmy otwarci na zmiany, na dyskusję, odmienne zdanie i na innowacje. Dbamy o naszą wiarygodność. Chcemy być godni zaufania w oczach pracowników, klientów i partnerów biznesowych. Komunikujemy się otwarcie i z szacunkiem, szczerze mówimy o trudnościach. Chcemy być przede wszystkim autentyczni.

BAGSTAR uznaje zagadnienie prośrodowiskowe za aspekt istotny z punktu widzenia prowadzenia działalności biznesowej. Mamy świadomość i czujemy odpowiedzialność za przyszłe pokolenia, jak również za ludzi, z którymi na co dzień pracujemy i współpracujemy. Wprowadzenie zasad prośrodowiskowych w naszej branży leży w interesie dalszego rozwoju.

Przeprowadziliśmy się do nowego budynku, o dobrej charakterystyce w ramach narzędzi technologicznych i prawnych. Posiadamy efektywne zarządzanie energetyczne, ogrzewanie, klimatyzację, systemy oświetlenia LED, systemy automatycznego sterowania oświetleniem, system ogrzewania gazem opartego na promiennikach. W firmie jest prowadzona segregacja odpadów na bardzo wysokim poziomie. Wprowadziliśmy usługę dostaw do PACZKOMATÓW, co znacznie minimalizuje ślady węglowe.

BAGSTAR zapewnia pracownikom możliwości rozwoju oraz podnoszenia kwalifikacji. W tej chwili jest uruchomiony program nauki języka angielskiego.

Angażujemy się w liczne inicjatywy charytatywne, wspierając słabszych i potrzebujących pomocy. Wiemy, że jesteśmy częścią lokalnej społeczności, dlatego angażujemy się i wspieramy także lokalny sport, dofinansowujemy imprezy kulturalne oraz pomagamy młodym talentom w osiągnięciu sukcesu. Współpracujemy z Fundacjami wspierającymi seniorów. Inwestujemy w edukację w celu zwiększenia wiedzy na temat emisji dwutlenku węgla wśród dzieci.

Podnosimy również świadomość konsumentów w Dziale sprzedaży. Nasz przeszkolony personel uwrażliwia klientów w aspekcie zagadnień prośrodowiskowych.

Co najważniejsze - współpracujemy z firmami, które przedstawiają nam certyfikaty swoich produktów - dbamy by nasze opakowania były ekologiczne, by nadawały się do recyklingu lub pochodziły z recyklingu i by materiały użyte do produkcji opakowań były pozyskane z wiarygodnych, sprawdzonych źródeł. Dobrym przykładem jest współpraca z firmą Lucart.

Młyny Grupy Lucart przetwarzają kartony po napojach, oddzielając ich włókna celulozowe od polimerów i aluminium za pomocą techniki wodnej, znanej jako ponowne rozwłóknianie. Dzięki innowacyjnej technologii Lucart rozdziela składniki kartonów do napojów: z włókien celulozowych tworzy Fiberpack®, z którego produkuje papier, a z aluminium i polietylenu wytwarza Al.Pe.®, nowy surowiec do produkcji dozowników.

Współpracujemy również z firmą Guillin, która redukuje plastikowe odpady zagrażające morskim stworzeniom.

Dbamy też o to, aby flota jaką dysponujemy spełniała możliwie najwyższe standardy środowiskowe. Chcemy być świadomi odpowiedzialności za los przyszłych pokoleń. Ekologia ma dla nas duże znaczenie. Nastawiamy się długofalowe, przyszłościowe relacje z Tobą i Twoją organizacją.

1 lipca 2022 roku obchodziliśmy 31 urodziny! Tak, to już 31 lat Bagstar jest z Wami i dla Was!!!

Nie spoczywamy na laurach i dalej będziemy zaskakiwać Was nowymi pomysłami – mamy ich całe mnóstwo! Szaleństwo! Uwielbiamy to! Tym samym chcielibyśmy Wam serdecznie podziękować za zaufanie i owocną współpracę a naszym wspaniałym Pracownikom dziękujemy za ogromne zaangażowanie w rozwój firmy.

Chęć dbania - o nasz zespół, naszych klientów i naszą planetę - odzwierciedla tożsamość i kulturę firmy BAGSTAR. W wyjątkowych okolicznościach 2021 -2022 roku staraliśmy się zapewnić praktyczną i finansową pomoc potrzebującym. Odpowiedzialność za otoczenie jest mocno zakorzeniona w systemie wartości firmy Bagstar.

Nasza obecna pozycja na rynku jest wynikiem wielu doświadczeń i wytężonej pracy. To dla nas powód do satysfakcji i dumy, że mimo wielu wyzwań, nieustannie udaje nam się sprostać Waszym oczekiwaniom.