Od kiedy dyrektywa plastikowa ?

Od kiedy dyrektywa plastikowa ?

Informujemy, że od 3 lipca 2021 roku w obrocie jednorazowymi wyrobami z tworzyw sztucznych nie nastąpią żadne zmiany, obowiązywać będą przepisy dotychczasowe.
Dokładna data wejścia w życie tzw. dyrektywy SUP (ograniczającej możliwość używania niektórych jednorazowych wyrobów z tworzyw sztucznych) na dzisiaj nie jest znana (brak informacji ze strony Ministerstwa Klimatu i Środowiska, jakie są zakładane daty wejścia tych przepisów w życie). O nowym terminie będziemy Państwa informować na bieżąco.

Przypominamy: Komisja cały czas dopracowuje wytyczne dotyczące produktów jednorazowego użytku z tworzyw sztucznych.

Czego dotyczy zakaz używania produktów plastikowych jednorazowego użytku?

Art. 5 dyrektywy plastikowej (SUP) przewiduje zakaz obrotu dziesięcioma produktami plastikowymi jednorazowego użytku. Zakazem będzie objęta wąska grupa produktów w sektorze gastronomii, np. popularne menuboxy styropianowe, kubki styropianowe, sztućce, słomki czy talerze z plastiku. 

Kryteria oceny wykluczonych produktów to:

 • materiał z jakiego zostały wykonane,
 • przeznaczenie do bezpośredniego spożycia na miejscu.

Planowana dyrektywa nie dotyczy wszystkich produktów z plastiku, ani nawet wszystkich produktów jednorazowego użytku. Poniżej przedstawiamy produkty z tworzyw PP, r-PET, PET, PS, OPS, XPP (EPP) z naszej oferty, które nie będą objęte zakazem: 

 • opakowania cukiernicze,
 • pojemniki do zgrzewu,
 • opakowania do sałat i sałatek,
 • pojemniki obiadowe (zupy, dania gotowe, itp.),
 • pojemniki na zupę i menuboxy z XPP (EPP), 
 • pojemniki na sushi, 
 • butelki,
 • pokrywki, 
 • kubki jednorazowe.

Są to wszystkie opakowania z żywnością, które nie są przeznaczone do bezpośredniego spożycia. 

Główne założenia Dyrektywy plastikowej:

 1. zakaz wprowadzania na rynek określonych produktów,
 2. redukcja w zużyciu określonych produktów z tworzyw sztucznych,
 3. wymogi dotyczące przymocowania na stałe zakrętek do butelek,
 4. wymogi w oznakowaniu niektórych produktów jednorazowych,
 5. wprowadzenie odpowiedzialności producentów ośmiu grup produktów jednorazowego użytku.

Dostosowanie do nowych norm unijnych będzie wyzwaniem dla branż produkujących opakowania i pakowane towary. Harmonogram wprowadzania nowych wymogów prezentujemy poniżej:

 • od 3 lipca 2021 r. zakaz wprowadzania do obrotu 10 plastikowych produktów jednorazowego użytku,
 • Od 3 lipca 2021 roku wszystkie kubki jednorazowe, plastikowe, jak i papierowe, muszą być oznakowane określoną grafiką,
 • od 3 stycznia 2025 r. nakrętki i wieczka plastikowe będzie można wprowadzić do obrotu tylko pod warunkiem, że będą one przymocowane na stałe do butelek i pojemników 
 • od 2025 r. wszystkie butelki plastikowe muszą być wykonane w minimum 25% z materiału pochodzącego z recyklingu, a od 2030 r. - w 30%;
 • do 2025 r. poziom zbiórki i recyklingu plastikowych butelek na napoje jednorazowego użytku ma wynieść 77%, a do 2029 r. - 90%.
Wszystkie kubki jednorazowe, plastikowe, jak i papierowe, muszą być oznakowane określoną grafiką zdefiniowaną przez rozporządzenie. Klient będzie poinformowany m.in. o nieodpowiednim sposobie wyrzucania kubków i jego konsekwencjach dla środowiska (rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2020/2151 z dnia 17 grudnia 2020 r. ustanawiające zasady dotyczące zharmonizowanych specyfikacji w odniesieniu do oznakowania produktów jednorazowego użytku z tworzyw sztucznych wymienionych w części D załącznika do dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/904 w sprawie zmniejszenia wpływu niektórych produktów z tworzyw sztucznych na środowisko).

Mapa drogowa (harmonogram) wprowadznia Dyrektywy plastikowej:

Faza obecna - Zielona ramka

3 stycznia 2021

Przygotowanie przez KE metod mierzenia zużycia towarów podlegających ograniczeniom zużycia

3 lipca 2021

Przygotowanie środków zmierzających do ograniczenia zużycia niektórych opakowań z tworzyw sztucznych

Czekamy na nową datę

Zaostrzenie przepisów dotyczących produktów plastikowych

31 grudnia 2024

Wprowadzenie rozszerzonej odpowiedzialności producenta dla pojemników,paczek i owijek, butelek orazkubków i toreb z tworzywsztucznych

3 stycznia 2025

Wprowadzenie wymogu przytwierdzania zakrętek do butelek plastikowych

31 grudnia 2025

Wprowadzenie nowych wymogów minimalnych (-55%) dla recyklingu opakowań

31 grudnia 2025

Wprowadzenie wymogu,by butelki PET na napojew 25 proc. były wykonanez recyklatu (średnia dla wszystkich butelek wprowadzanych do obrotu)

31 grudnia 2025

Wprowadzenie wymogu,by 77 proc. butelek plastikowych podlegało tzw. selektywnej zbiórce

31 grudnia 2026

Mierzalne zmniejszenie zużycia niektórych opakowań(m.in. pojemników plastikowych na wynos) w relacji do poziomu z 2022 r.

31 grudnia 2029

Wprowadzenie wymogu,by 90 proc. butelek plastikowych podlegało tzw. selektywnej zbiórce

31 grudnia 2030

Wprowadzenie wymogu,by butelki PET na napojew 30 proc. były wykonanez recyklatu (średniadla wszystkich butelekwprowadzanych do obrotu)

31 grudnia 2030

Wprowadzenie nowychwymogów minimalnychdla recyklingu opakowań-70%

Inicjatywa przedstawiona w dyrektywne powinna być postrzegana również w szerszym  kontekście - mamy na myśli Gospodarkę o obiegu zamkniętym (może być również- obiegowa, okrężna, w obiegu wewnętrznym albo circular economy). W podejściu GOZ, jeżeli odpady już powstaną, powinny być traktowane jako surowce wtórne i być wykorzystane do ponownej produkcji. Wdrażanie zasad GOZ powinno być priorytetem. Szerzej na temat GOZ. 

Warto tu również wspomnieć o idei zero waste. Ruch zero waste dąży do maksymalnego zmniejszenia odpadów na kilku etapach: produkcji, zakupów, użytkowania oraz zagospodarowania odpadów. Dzięki odpowiedniej strategii i odpowiedniej edukacji wszyscy możemy zacząć dostrzegać cenne zasoby w naszych odpadach i kierować je we właściwe miejsce w celu ich odzyskania.

Pamiętajmy, przede wszystkim dobra segregacja.

Wracając do tematu dyrektywy plastikowej przypominamy, że ograniczenie wykorzystywania plastiku w handlu oraz gastronomii to nic nowego. Zamiast plastiku do użytku wprowadzane są produkty i opakowania między innymi papierowe, z trzciny cukrowej, drewna, bambusa czy otrębów pszennych.

Które produkty pozostaną w naszej ofercie?